Nieuws

ACM start meldpunt achterstallige betalingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen ingericht. Via dit meldpunt kunnen mkb-ondernemingen anoniem een melding doen indien een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. De bedoeling van het meldpunt is inzicht krijgen in de naleving van afgesproken betaaltermijnen door grote ondernemingen. Juni vorig jaar kondigde staatssecretaris Keijzer van …

Meer informatie


Natuurlijk persoon participeert niet in OVB-reorganisatie

Onder voorwaarden is de verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een reorganisatie binnen een concern vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Natuurlijke personen zijn wat dat betreft nooit onderdeel van een concern. Een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland maakt dat duidelijk. Een bv houdt een gerechtigdheid van 45% in een VOF. Haar enige aandeelhouder en …

Meer informatie


Inkeer mogelijk als rekeninghouder buiten groepsverzoek valt

Als de Belastingdienst als reactie op een groepsverzoek informatie verkrijgt over zwartspaarders, kunnen die zwartspaarders niet meer inkeren. De Hoge Raad oordeelt echter dat rekeninghouders die niet onder het groepsverzoek vielen, wel kunnen inkeren. Een Nederlandse vrouw houdt tot februari 2014 een rekening aan bij een Zwitserse bank. In juli 2015 vraagt de Belastingdienst informatie …

Meer informatie


Thuis werken en sluiting bij bronbesmetting

In een Kamerbrief hebben de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid aangegeven hoe ze gaan stimuleren dat werknemers meer kunnen thuiswerken. In het corona-debat van 21 januari is een motie van het Kamerlid Marijnissen ingediend, waarin de regering wordt opgeroepen om duidelijke criteria voor thuiswerken …

Meer informatie


Belastingdienst hoeft niet van slippertje te weten

Soms blijkt enige tijd na het overlijden van een erflater dat hij een buitenechtelijk kind heeft. In sommige gevallen wordt dat kind dan ook een erfgenaam en krijgt het een vordering op de andere erfgenamen. Daartegenover staat dat de fiscus de kersverse erfgenaam een navorderingsaanslag erfbelasting mag opleggen. En man overlijdt in 2008. Op grond …

Meer informatie


Nieuw in een cao: de crisisclausule

Branchevereniging NLdigital heeft onlangs met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao bereikt voor de ICK-branche waarin een crisisclausule is opgenomen. Hierdoor hoeven werkgevers, die in 2020 de NOW hebben aangevraagd en toegewezen hebben gekregen, geen salarisverhogingen door te voeren in 2021. Binnen de IT-sector is er een enorme diversiteit. Zo doen bedrijven die …

Meer informatie


Steunpakket ondernemers met 7,6 miljard uitgebreid

Het steunpakket voor banen en economie is fors uitgebreid. Met de uitbreiding is een totaalbedrag van € 7,6 miljard gemoeid. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. TVL-regeling De TVL-regeling is uitgebreid en er kunnen meer ondernemingen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van …

Meer informatie


Cyberweerbaarheid ondernemers vergroot door nieuw instrument

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met vakinhoudelijke experts een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die vandaag is gelanceerd, is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn. Bij veel ondernemers is digitale …

Meer informatie


Van fraude onwetende ondernemer mag nultarief niet hanteren

Een btw-ondernemer laat zijn eenmanszaak – onbewust –misbruiken voor btw-carrouselfraude. Onder die omstandigheden mag de Belastingdienst de toepassing van het nultarief weigeren, zo oordeelt Rechtbank-Noord-Nederland. Een man drijft een eenmanszaak die voornamelijk technische artikelen en onderdelen voor personenwagens, trucks, trailers, carrosseriebouw en de industrie levert. In 2010 breidt de man de activiteiten van zijn eenmanszaak …

Meer informatie


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mogelijk misbruikt

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten weten dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). RVO zelf heeft ook andere signalen van misbruik opgevangen. Het gaat daarbij om zo’n 481 aanvragen. Alle gevallen van vermoedelijk misbruik zijn onderzocht. Met de FIOD en het …

Meer informatie