Nieuws

Tickethandel is ROW

Het inkopen van tickets voor meerdaagse sportevenementen is geen speculatie als men de tickets doorgaans met winst verkoopt. Fiscaal gezien zal dan sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden. Een man koopt in de jaren 2016, 2017 en 2018 via verschillende websites tickets voor diverse evenementen, met name meerdaagse sportevenementen. Deze tickets biedt hij aan …

Meer informatie


Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve MKB

Voor de periode november 2022 tot en met december 2023 komt er een regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor bedrijven die maximaal 250 mensen in dienst hebben. Met deze regeling neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten over. Dit heeft minister Adriaansens (Economische Zaken) na afloop van de ministerraad vrijdag 14 oktober bekendgemaakt. Bedrijven die …

Meer informatie


TVL-subsidie misgelopen door vooruitbetalingen

Als het gebruikelijk is dat een bedrijf vooruitbetalingen ontvangt, moet het deze meenemen in de omzet. Een mogelijk gevolg is dat het omzetverlies te laag is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten te claimen. Een bv die sport- en skilessen geeft, vraagt ondersteuning aan op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hoewel zij een voorlopige …

Meer informatie


Invoering btw-nultarief groente en fruit in 2024

Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat voor toepassing van het btw-nultarief op groente en fruit het met name de vraag is wat voor deze btw-maatregel, die gezondheidsdoelstellingen nastreeft, een juridisch houdbaar onderscheid is tussen producten die wel en niet bij die gezondheidsdoelstellingen passen. Aanleiding voor de Kamervragen is dat in een aantal EU-lidstaten al …

Meer informatie


Zonder belaste partneralimentatie geen aftrek advocaatkosten

Advocaatkosten kunnen aftrekbare kosten zijn. De kosten moeten dan zijn gemaakt ter verwerving, inning of behoud van bijvoorbeeld belaste partneralimentatie. Als echter zonder succes wordt geprocedeerd om partneralimentatie te krijgen, zijn de daarmee gemoeid gaande advocaatkosten niet aftrekbaar. In 2016 wordt een huwelijk door echtscheiding ontbonden. In het echtscheidingsconvenant staat dat wordt afgezien van partneralimentatie, …

Meer informatie


Eisen dat inspecteur op kantoor komt? Geen PKV!

Als een beroepsprocedure alleen plaatsvindt als gevolg van de houding van de belastingplichtige, heeft hij geen recht op een proceskostenvergoeding. Bijvoorbeeld als de belastingplichtige alleen toestaat dat de inspecteur stukken op zijn eigen kantoor inziet. In de jaren 2015 en 2016 verricht een man werkzaamheden in het kader van een huismeesterservice. Daarom geeft hij in …

Meer informatie


Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 gepubliceerd. Het minimumloon wordt met 8,05% verhoogd en vervolgens zoals gebruikelijk halfjaarlijks geïndexeerd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2023: per maand: € 1.934,40; …

Meer informatie


Demonstratieprojecten energie- en klimaatinnovatie

Het budget voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vanwege grote belangstelling met € 16 miljoen verhoogd naar € 74,6 miljoen. Verder is de openstelling verlengd tot 10 januari 2023. Hierdoor krijgen meer ondernemers de kans om een goed projectvoorstel te doen. De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is voor ondernemers die helpen om de …

Meer informatie


Internetconsultatie modernisering personenvennootschappen

Het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen is opnieuw ter consultatie voorgelegd. Het voorstel is aangevuld met de belangrijkste fiscale maatregelen, de regels voor omzetting van personenvennootschappen in rechtspersonen en vice versa, overgangsrecht en enkele andere invoeringsregels. Al twee keer eerder werd een wetsvoorstel Personenvennootschappen ingediend om de regeling voor de maatschap en de andere personenvennootschappen (verspreid over …

Meer informatie


HR: aftrek periodieke gift onafhankelijk van sterfterisico

Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering, die uiterlijk bij overlijden van de schenker eindigen en die worden gedaan aan een ANBI of vereniging. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er naast een minimale looptijd van vijf jaar geen aanvullende voorwaarde geldt. De sterftekans is niet van belang …

Meer informatie