Nieuws

Tijdelijke wijziging Leidraad Invordering 2008

De staatssecretaris heeft besloten om tijdelijk toe te staan dat de ontvanger aan ondernemers een betalingsregeling kan toekennen voor een maximale looptijd van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. De maximale termijn van een betalingsregeling is twaalf maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Nu …

Meer informatie


Geen versnelde afschrijving goodwill voor oudere ondernemer

Een dga brengt de onderneming van zijn bv in zijn eenmanszaak in en bedingt daarbij een vergoeding voor goodwill. Deze vergoeding mag niet zien op persoonlijke goodwill. Persoonlijke omstandigheden kunnen daarom geen reden zijn om de fiscale afschrijving over de goodwill te versnellen. Een man heeft tot zijn 65ste bij een accountantskantoor gewerkt. Hij exploiteert …

Meer informatie


Aanpassing minimumloon per 1 juli 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing wettelijke minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt uit op 1,826%. Het afgeronde aanpassingspercentage is 1,81%. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 (per 01-01-2022: € 1.725,00) per maand, € 405,30 (per 01-01-2022: € 398,10) per week …

Meer informatie


Ontbreekt naam in contract? Winstcorrectie en naheffing btw!

Als uit de overeenkomsten van opdracht niet blijkt dat de werkzaamheden zijn verricht, riskeert de ondernemer correcties van de afgetrokken kosten en/of naheffing van btw. Het kan zelfs zo zijn dat zijn ondernemerschap ter discussie komt te staan. Een man was in 2014 in loondienst bij een bedrijf. Daarnaast exploiteerde hij een eenmanszaak, waarbij zijn …

Meer informatie


Tweede tijdvak STAP-budget ook weer snel op

Ook de tweede ronde van het STAP-budget was weer snel op. Maandagochtend 2 mei 10.00 uur ging voor de tweede keer dit jaar het STAP-loket open. Net als bij de eerste aanvraagperiode was de interesse vanaf de start erg groot. Ruim 45.000 mensen hebben een aanvraag ingediend waardoor op 3 mei rond 20.30 uur geen …

Meer informatie


Zonder onderneming valt er niets geruisloos in te brengen

Een ondernemer kan de activiteiten van zijn VOF niet geruisloos inbrengen in een bv als hij zoveel activiteiten heeft afgestoten dat hij geen materiële onderneming meer drijft. Een man gaat op 20 juli 2011 een VOF aan met zijn echtgenote. Het echtpaar drijft in deze VOF een restaurant met bed and breakfast. Een en ander vindt …

Meer informatie


Veel faillissementen bij bedrijven met coronasteun

In de eerste drie maanden van dit jaar was bijna de helft van alle faillissementen bij bedrijven met coronasteun. Een groot deel had ook belastinguitstel gekregen. Bij de helft van de faillissementen hebben de betrokken bedrijven zowel in de tweede helft van 2021 als daarvoor geen gebruik gemaakt van de drie grote coronasteunmaatregelen. Faillissementen worden …

Meer informatie


Deel van eigen woning verhuurd? Huuropbrengst is belast!

Stel dat iemand een deel van zijn eigen woning tijdelijk verhuurt aan derden. Ook in dat geval moet hij in beginsel inkomstenbelasting betalen over 70% van de huurinkomsten. Een eigenaar van een eigen woning verhuurt in 2017 (een deel van) deze woning. De totale verhuuropbrengst is € 9.546. Van dit bedrag ziet € 2.015 op …

Meer informatie


Oudedagsreserve valkuil voor zzp’ers

Minder dan de helft van de zzp’ers dat gebruikmaakt van de fiscale oudedagsreserve (FOR) reserveert nu het belastinggeld. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van BrightPensioen. Het percentage van de winst dat je mag reserveren voor je oude dag is 9,44%. ‘Je hoeft het niet daadwerkelijk opzij te zetten, maar het idee is …

Meer informatie


Door latere erkenning als erfgenaam geen aanslag successie

Zolang de beschikking tot vaststelling van het vaderschap van de erflater nog niet is toegewezen ten aanzien van de belanghebbende, is deze nog niet gerechtigd tot de nalatenschap. De Hoge Raad oordeelt dat een navorderingsaanslag successierecht opgelegd wegens een verkrijging in het jaar van overlijden van erflater moet worden vernietigd. In 2008 overlijdt erflater. Tot …

Meer informatie