Nieuws

Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen. Een stichting voert een overbruggingsregeling voor profvoetballers in Nederland uit. Binnen deze regeling kennen clubs als werkgever een aanspraak op een overbruggingsuitkering toe aan voetballers die bij hen in …

Meer informatie


Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen. De ondernemingsactiviteiten van een bv omvatten onder andere consultancy- en bemiddelingsactiviteiten. De bv betaalt over 2015 geen salaris uit aan haar dga, omdat deze door …

Meer informatie


Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Ze willen dat het ten minste voor bepaalde functies en werkomstandigheden mogelijk wordt om te registreren of hun werknemers gevaccineerd zijn. Ruim 600 bij AWVMN aangesloten werkgevers hebben deelgenomen aan …

Meer informatie


Termijn indienen derdenverklaring NOW verlengd

De termijn voor het indienen van de derdenverklaring bij de vaststellingsaanvraag NOW is met veertien weken verlengd. Daarbij is wel van belang dat de vaststelling van NOW-1 uiterlijk 31 oktober 2021 is aangevraagd. De controle voor de NOW is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag en de grootte van het bedrijf. Bedrijven die een …

Meer informatie


Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingrechter de navorderingsaanslag vernietigen. In 2009 emigreert een echtpaar van Nederland naar Zwitserland. Zij geven in hun aangifte IB/PVV 2011 als buitenlandse belastingplichtigen een negatief inkomen uit …

Meer informatie


Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar

Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het Handelsregister een vergaande maatregel die in de praktijk op onderdelen niet uitvoerbaar is. Wel heeft de staatssecretaris een voorstel in voorbereiding tot standaard afscherming van woonadressen, niet zijnde vestigingsadressen. In juli 2021 zijn Kamervragen gesteld …

Meer informatie


Een gezonde lunch is geen arbovoorziening

Er zijn belastingmaatregelen die werkgevers ondersteunen als zij hun personeel gezond willen laten eten. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van het bericht dat een ondernemer de Belastingdienst duizenden euro’s moet betalen voor een gezonde lunch voor zijn werknemers. Een werkgever vond dat op de gezonde lunchmaaltijden die hij …

Meer informatie


Dga krijgt pand tegen lage prijs: diverse fiscale gevolgen

Soms verkoopt een bv een onroerende zaak bewust tegen een te lage prijs aan haar dga. Als de partijen niet de juiste fiscale gevolgen van deze transactie opgeven, riskeert de dga een navorderingsaanslag IB en een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. Een aantal beroepsprocedures voor Rechtbank Noord-Holland zagen op de volgende situatie. Twee broers zijn ieder voor de …

Meer informatie


Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aannemelijk heeft gemaakt. De dga’s zijn daardoor niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De heren A en B zijn dga van respectievelijk A Holding bv en B Holding bv. Zij houden indirect ieder 27,5% van de …

Meer informatie


Nog voldoende SEBA-budget

Een ondernemer die een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financial leaset kan een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Ook bij operationele lease is het mogelijk om in aanmerking te komen voor SEBA. In dat geval moet de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en verwerken in het operationele leasecontract. De subsidieregeling loopt van …

Meer informatie