Nieuws

Werkloosheid weer even hoog als voor coronacrisis

In juni 2021 waren 297.000 mensen werkloos. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De laatste keer dat er minder dan 300.000 werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Eind juni 2021 verstrekte UWV ruim 238.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er …

Meer informatie


Niet snel extra afwaardering voor verhuurde panden

De omstandigheid dat in een jaar huurprijzen dalen en een pand leeg komt te staan, is nog geen reden om al een paar jaar daarvoor over te gaan tot afwaardering tot lagere bedrijfswaarde. Een bv houdt zich bezig met de verhuur van onroerende zaken. Zij schaft in 2007 in de ene plaats een winkelpand aan …

Meer informatie


Niet snel extra afwaardering voor verhuurde panden

De omstandigheid dat in een jaar huurprijzen dalen en een pand leeg komt te staan, is nog geen reden om al een paar jaar daarvoor over te gaan tot afwaardering tot lagere bedrijfswaarde. Een bv houdt zich bezig met de verhuur van onroerende zaken. Zij schaft in 2007 in de ene plaats een winkelpand aan …

Meer informatie


Fiscus te laat met stukken is einde informatiebeschikking

Stel dat een belastingplichtige en de inspecteur zijn verwikkeld in een geschil over een informatiebeschikking. Vervolgens dient de Belastingdienst de relevante stukken niet op tijd in bij de rechter. In dat geval neemt de rechter deze stukken niet in aanmerking en kan hij besluiten de informatiebeschikking te vernietigen. De inspecteur stelt in zijn brief van …

Meer informatie


Fiscus te laat met stukken is einde informatiebeschikking

Stel dat een belastingplichtige en de inspecteur zijn verwikkeld in een geschil over een informatiebeschikking. Vervolgens dient de Belastingdienst de relevante stukken niet op tijd in bij de rechter. In dat geval neemt de rechter deze stukken niet in aanmerking en kan hij besluiten de informatiebeschikking te vernietigen. De inspecteur stelt in zijn brief van …

Meer informatie


Online omzet telt mee bij onderhandelingen over huurkorting

Een winkel moet online omzet meerekenen als er wordt onderhandeld over huurkorting heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis in een zaak tussen een kledingzaak en een verhuurder. Het betekent mogelijk dat retailers minder huurkorting krijgen voor door coronamaatregelen gemiste omzet. De rechter vindt het niet onaannemelijk dat een deel van de omzet die normaal …

Meer informatie


Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft dit inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de …

Meer informatie


Wijziging Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Met deze maatregel wordt het begrip administratieplichtigen aan de Belastingdienst uitgebreid. Het gaat om een verplichting voor de periodieke renseignering van gegevens en inlichtingen uit het zogenoemde formulier IB-47, onder vermelding van het bsn. De nieuwe renseigneringsverplichting gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen. Allereerst betreft dit inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de …

Meer informatie


Kunstmatige financiering met hybrides? Renteaftrekbeperking!

In de praktijk komt het voor dat een groep investeerders een constructie opzet om een zakelijke verwerving van een deelneming te financieren met vreemd vermogen. Leidt deze constructie ertoe dat de rente bij de schuldeiser onbelast is? En blijft de economische positie van de vermogensverschaffers voor de rest ongewijzigd? Dan is waarschijnlijk sprake van fraus …

Meer informatie


Coronasteun voor Limburgse ondernemers met waterschade

De steunmaatregelen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis zijn ook van toepassing op ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de watersnood. Dat zei premier Rutte. Het kabinet besprak maandag de situatie in Limburg. De wetgeving rond de steunmaatregelen omschrijven namelijk niet waardoor het omzetverlies is veroorzaakt. De premier raadt getroffen ondernemers aan …

Meer informatie