Nieuws

Europees akkoord over minimumloon

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het eens geworden over Europese regels voor een adequaat minimumloon. Met deze regels wil men bereiken dat minimumlonen in alle EU-landen een behoorlijke levensstandaard voor werknemers garanderen. Op basis van het principeakkoord moeten lidstaten nagaan of het bestaande wettelijk minimumloon voldoende is voor een behoorlijke …

Meer informatie


Ex-firmant blijft aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Na uittreden van een firmant uit een VOF blijft hij aansprakelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij firmant is geweest. Voor de aansprakelijkstelling voor de bijkomende kosten op de belastingaanslag moet de ontvanger aantonen dat de voormalig firmant iets valt te verwijten. Een firmant in een VOF laat zich in …

Meer informatie


Nieuwe onderneming voor TVL kan gewijzigde activiteit zijn

Gaat een ondernemer compleet andere activiteiten uitvoeren in zijn onderneming, dan is hij voor de TVL mogelijk een startende ondernemer. Op 25 augustus 2010 laat een vrouw haar eenmanszaak door de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijven in het Handelsregister. Zij omschrijft haar bedrijfsactiviteit als ‘Danslessen op ZZP-basis’. Daarbij hoort de code 85.52.1 (Dansscholen) voor de Standaard …

Meer informatie


TVL voor startende ondernemers

Ondernemers die in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 zijn gestart met een onderneming kunnen vanaf 7 juni 2022 voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) aanvragen. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 2022 17:00 uur aan te vragen. Met de …

Meer informatie


Toch LKV oudere werknemer vanwege softwarefout

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in twee uitspraken het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor het jaar 2018 toegekend, omdat door een fout in de salarissoftware niet aan alle vereisten was voldaan. In 2018 is ter vervanging van de premiekorting in de loonbelasting de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingegaan. De premiekorting is daarmee vervangen door het loonkostenvoordeel. Op basis …

Meer informatie


Lever werkelijke omzet aan voor TVL

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 hebben aangevraagd maar de werkelijke omzet nog niet hebben doorgegeven, krijgen daarvoor nog een laatste kans. De werkelijke omzet moet voor 10 juni 2022 bij RVO binnen zijn. Voor TVL Q2 2021 heeft men tot 20 juli 2022 de tijd. Het …

Meer informatie